header achtergrond

VTC: Vereenvoudigde Tarifering in de Confectie-industrie

Deze, in de jaren zeventig door Berenschot ontwikkelde techniek maakt het mogelijk om zonder tijdwaarneming toch een nauwkeurige tijd van een bewerking vast te stellen, aan de hand van handelingentijden. (samengestelde MTM tijden).

De methode werkt als een soort ‘legosysteem’, waarbij door middel van plaatjes met handelingenelementen een bewerkingstijd wordt vastgesteld. Het moeilijke en subjectieve inschatten van het tempo is daarmee overbodig geworden en de tijden worden internationaal als normtijden geaccepteerd.

In de cursus wordt het gebruik van VTC uitgelegd en in de praktijk gebracht aan de hand van filmbeelden.

De VTC techniek is vooral te gebruiken in een productieomgeving als een instrument om nauwkeurige normtijden te maken. De techniek kan echter ook gebruikt worden om inzicht te verkrijgen in bewerkingstijden als onderdeel van de kostprijsberekening en als basis voor training en opleiding. Lees meer over VTC.

Onderwerpen die in de cursus worden behandeld, zijn onder meer:

 • De kostprijs per minuut
 • Onderdelen van de taaktijd
 • Multi Moment Opname
 • Toeslagbepaling en bewerkingsmethoden
 • Proces- en methode-studie
 • Normtijd
 • Standaardtijd en taaktijd
 • Analyseren en vastleggen
 • De VTC analyse
 • Productiviteit
 • Prestatie en rendement
 • Normtijdenarchief.

De cursus is ook in het Engels beschikbaar en kan ook op locatie worden gegeven. Meer weten? Neem contact op met bard.zo proad.